Matematikvejledning

Man kan som elev på KG henvende sig hos matematikvejlederne, hvis man har nogle specielle udfordringer i forbindelse med matematik, og der kan så være mulighed for at få nogle individuelle samtaler. Der kan også oprettes små hold, hvor der kan tages grundigere fat om nogle begreber eller metoder, der driller ekstra meget. Matematikvejlederne kan også ind i mellem komme på besøg i matematiktimerne. Det kan være begrundet i forskellige årsager, og rollen kan derfor også være forskellig fra besøg til besøg.

Hvis du som forælder oplever, at dit barn har særlige vanskeligheder med matematik, er du velkommen til at skrive til KG’s matematikvejledere Charlotte Jessen på cj@kg.dk og Hasan Yildiz på hay@kg.dk