Læsevejledning

I læsevejledningen på KG kan du få hjælp, hvis du har udfordringer med læsning og skrivning, herunder hvis du er ordblind eller har mistanke om, at du er ordblind.

I løbet af dit første semester på KG vil den læsevejleder, der er tilknyttet din klasse, lave en læsescreening med klassen, for at se om der er nogen, der skal tilbydes støtte ift. læsning eller skrivning.

I læsevejledningen tester vi for ordblindhed, hjælper med at ansøge om digitale hjælpemidler, vejleder i brugen af dem og ansøger om ekstra tid til eksamen til de elever, der har særlige behov.

Har man særlige udfordringer med læsning og/eller skrivning, kan vi i form af individuelle forløb eller forløb i mindre grupper tilbyde træning i bl.a. læsestrategier, faglig læsning, notetagning samt i skriftsprogets udfordringer, fx grammatik og retskrivning.

Har du spørgsmål til læsevejledningen, så er du velkommen til at skrive til læsevejleder Marianne Dreyer på: md@kg.dk