Valgfag for stx-elever

KG udbyder en lang række valgfag for GF/1.g-, 2.g- og 3.g-elever. Afhængigt af elevernes søgning vil det være forskelligt, hvad der oprettes fra år til år, ligesom der vil være forskel på, hvilke valgfag, der tilbydes elever på forskellige studieretninger. Se hvilke valgfag, der udbydes på din studieretning, i ‘Fordeling af fag’ under Studieretninger.

Kunstnerisk valgfag, GF/1.g:

I grundforløbet (GF) og 1.g skal elever følge et kunstnerisk fag efter eget valg. Elever, der vælger en musikalsk studieretning, har musik A som kunstnerisk fag. Ansøgere og GF-elever, der ønsker at vælge en musikalsk studieretning, anbefales derfor at vælge musik C som kunstnerisk valgfag i grundforløbet.

 • Billedkunst C
 • Design og arkitektur C
 • Dramatik C
 • Mediefag C
 • Musik C

Valgfag på C-niveau:

 • Astronomi C
 • Billedkunst C
 • Design og arkitektur C
 • Dramatik C
 • Erhvervsøkonomi C
 • Filosofi C
 • Informatik C
 • Innovation C
 • Latin C
 • Mediefag C
 • Musik C
 • Naturgeografi C
 • Psykologi C

Valgfag på B-niveau:

For at vælge et valgfag på B-niveau er det en forudsætning, at du har afsluttet faget på C-niveau inden valgfagets opstart.

 • Biologi B
 • Fysik B
 • Idræt B
 • Mediefag B
 • Musik B
 • Naturgeografi B
 • Psykologi B
 • Religion B
 • Samfundsfag B

Valgfag på A-niveau:

For at vælge et valgfag på A-niveau er det en forudsætning, at du har afsluttet faget på B-niveau inden valgfagets opstart.

 • Engelsk A
 • Fransk fortsættersprog A
 • Fysik A
 • Kemi A
 • Matematik A
 • Tysk fortsættersprog A
Elever på kg