Udtalelse ifm. artikel i Berlingske

Dagens interview i Berlingske med to tidligere ansatte tegner et voldsomt og misvisende billede af Københavns åbne Gymnasium, som vi ikke kan genkende og gerne vil advare mod bliver brugt til at miskreditere et gymnasium i en generelt god udvikling.

Vi oplever et gymnasium med engagerede elever og dedikerede lærere, som har været hos os i mange år. Over 100 af vores elever deltager i et elitesportsforløb i samarbejde med lokale sportsklubber, vi har hvert år to eller tre studieretningsklasser med musik på A-niveau, vi har en musical, der engagerer store dele af KG, vi har en studieretning med fokus på bæredygtighed, mange elever engageret i udvalg omkring bæredygtighed og grønne tiltag, og vi har netop igangsat et talenthold i scenekunst i samarbejde med et lokalt teater. 

Københavns åbne Gymnasium er et ægte københavner-gymnasium, der afspejler vores beliggenhed i Valby med den mangfoldighed og diversitet, der er i København, med mange forskellige elevtyper, heraf godt en tredjedel af anden etnisk oprindelse.

Vi kan ikke genkende, at der på KG skulle herske et generelt utrygt miljø.  Vi tolererer ikke verbal overfusning, truende adfærd eller aggressiv opførsel, som straks bliver sanktioneret i form af advarsel, skriftlig advarsel, hjemsendelse eller bortvisning. Der har været og er episoder med elever, som skal lære at gå i gymnasiet. Det ser vi som en del af dannelsesarbejdet, som vi har et stort pædagogisk fokus på.

I artiklen kritiseres det, at der på KG skulle være mange fagligt svage elever, og at flere elever ”ikke er i stand til at lære noget.” Dette genkender vi ikke. Det er korrekt, at KG er et gymnasium med en fagligt divers elevgruppe, og vi er stolte over, at vi har en høj positiv løfteevne for alle elever – uanset deres faglige forudsætninger. 

I artiklen fremføres det også, at eleverne i snit har fået skriftlige årskarakterer på omkring 1,7 karakterpoint over de skriftlige prøvekarakterer. Ifølge de seneste offentlige tal fra Børne- og Undervisningsministeriet fra sommer 2022 er der i gennemsnit en forskel på 0,4 karakterpoint mellem elevernes årskarakter og eksamenskarakterer.

Det skal understreges, at alle elever, der bliver optaget på KG, er erklærede egnede til gymnasiet fra grundskolen eller har bestået Børne-og Undervisningsministeriets optagelsesprøve.

Vi er enormt stolte af den udvikling, gymnasiet gennemgår. Vi har de senere år været i en positiv udvikling og oplevet stigende søgning. Det betyder bl.a., at vi i år stort set kun optog elever, der aktivt havde valgt KG som 1. prioritet.

Vi har stort fokus på at arbejde med elev- og lærertrivsel, styrke fagligheden og sikre et godt stimulerende læringsmiljø for alle elevtyper. Med udgangspunkt i vores værdier om fællesskab, mangfoldighed og bæredygtighed arbejder vi målrettet med, at man som ungt menneske kan definere og finde sig selv undervejs og være forberedt til videre uddannelse.

Selvom vi ikke genkender Berlingskes fremstilling baseret på interviews med to tidligere ansatte, tager vi det dybt alvorligt. Det er ikke vores eller vores tillidsrepræsentants opfattelse, at der skulle være et generelt utrygt arbejdsmiljø på KG, men vi er meget kede af at høre, hvis nogen oplever det sådan. 

Derfor vil vi nu iværksætte yderligere dialog både med de to tidligere ansatte og nuværende, så alle føler sig inddraget i arbejdet med at sikre et godt, stimulerende og trygt arbejds- og elevmiljø.

Pva. ledelsen, rektor Nynne Afzelius