Der er masser af gode grunde til at fortsætte med tysk i 3.g!

Vidste du f.eks., at…

Når du hæver tysk til A-niveau, vil du forbedre en konkret sproglig færdighed, som åbner dørene til at kunne studere videre i udlandet eller at kommunikere med tysksprogede samarbejdspartnere i dit arbejdsliv.

Med Tysk A vil du få mulighed for at forstå og forholde dig til de tysksprogede lande og behandle globale problemstillinger i europæiske og andre internationale sammenhænge. Vi skal arbejde med tysk kultur, historie og samfundsforhold og udbygge den kommunikative kompetence.

I løbet af året rejser vi på studietur til en tysktalende by – f.eks. Hamborg eller Berlin – og oplever derigennem kulturen og sproget helt tæt på.

Tysk er et kulturfag og byder på litteratur-, kunst- og kulturoplevelser. Vi kommer til at arbejde både med ældre og nyere skønlitteratur, sange, film og fagtekster. Samtidig med at de tysksprogede tekster er et redskab til at mestre sproget, skal de også give en kunstnerisk oplevelse i sig selv, ligesom vi skal ud at opleve den tyske kultur i København gennem biograf-, teater- og/eller museumsbesøg.

I løbet af timerne arbejder vi fokuseret med mundtlige og skriftlige øvelser og bygger oven på de lærte grammatiske emner fra Tysk B. Vi vil igangsætte de skriftlige afleveringer i modulerne, så du har klar viden om, hvordan opgaverne kan afsluttes hjemme.

Har du lyst til at møde nogle unge, der har fået stor glæde af deres tyskkundskaber, kan du læse mere her.