Sproglige studieretninger

På KG udbyder vi to sproglige studieretninger

Når du vælger en sproglig studieretning her på KG vil du blive klædt på til fremtidens arbejdsmarked, hvor der bliver hårdt brug for at kunne flere sprog end dansk og engelsk. På KG vil du lære at tale, skrive og forstå sprog, så du kan kommunikere med mennesker fra verdens store sprogområder på deres eget sprog. Du får indblik i deres kulturer og samfund og du vil få viden om sprogenes opbygning, så du let vil kunne lære flere sprog senere i livet. Du vil komme til at læse alt fra klassisk verdenslitteratur til blogs om samtidens globale udfordringer, du vil komme til at se store film og høre kontroversielle taler. På studierejsen vil du komme i direkte kontakt med ligestillede unge ude i verden og bruge de sprog du har lært.  På KG har de sproglige studieretninger deres egne partnerskoler i Madrid, New York, Manchester, Thônes og Dresden. For at vælge en af de to sproglige studieretninger skal du have haft tysk eller fransk fra folkeskolen.

Engelsk A – Fransk fortsætter A – Samfundsfag B

I denne studieretning fortsætter du med fransk, kombineret med engelsk og samfundsfag. Du får i studieretningen kendskab til de engelske og franske sprogområders kultur og samfund. Det åbner op for at beskæftige sig med mange forskellige lande og kulturer også udover England, USA og Frankrig, fx de frankofone lande som Canada, Congo, Haiti eller Tunesien. Der kan fx arbejdes med hvordan sprog bruges forskelligt i forhold til sociale tilhørsforhold, og hvordan sproget kan bruges til at give udtryk for forskellige samfundsgruppers oplevelse af verden. Du lærer desuden at læse, skrive, lytte og tale engelsk og fransk, så du bliver dygtig til at kommunikere. Der arbejdes på mange forskellige måder, hvor du hele tiden aktivt forholder dig til sprog, og med mange forskellige teksttyper og medier, fx artikler, blogs, film og sange. KG har samarbejdspartnere på skoler i England, USA og Frankrig, som vi også besøger på studierejsen.

Engelsk A, Tysk fortsætter A og Samfundsfag B

I denne studieretning fortsætter du med tysk, kombineret med engelsk og samfundsfag. Du får i studieretningen kendskab til de engelske og tyske sprogområders kultur og samfund, og dermed viden om Danmarks vigtigste handelspartner Tyskland. Det åbner desuden op for at beskæftige sig med forskellige lande og kulturer også udover England, USA og Tyskland. Der kan fx arbejdes med hvordan sprog bruges forskelligt i forhold til sociale tilhørsforhold, og hvordan sproget kan bruges til at give udtryk for forskellige samfundsgruppers oplevelse af verden. Du lærer desuden at læse, skrive, lytte og tale engelsk og tysk, så du bliver dygtig til at kommunikere. Der arbejdes på mange forskellige måder, hvor du hele tiden aktivt forholder dig til sprog, og med mange forskellige teksttyper og medier, fx artikler, blogs, film og sange. KG har samarbejdspartnere på skoler i England, USA og Tyskland, som vi også besøger på studierejsen.

Hvad giver studieretningerne adgang til?

Studieretningerne opfylder de specifikke adgangskrav på størstedelen af de mellemlange videregående uddannelser. På de lange videregående uddannelser opfylder den adgangskravene på de fleste fag indenfor humaniora og samfundsvidenskab. De kvalificerer ikke til længerevarende naturvidenskabelige uddannelser, ingeniøruddannelser, medicin m.m.

Prøv Adgangskortet på UddannelsesGuiden og få vist vej til videregående uddannelser.