Samfundsvidenskabelige studieretninger

På KG udbyder vi to forskellige samfundsvidenskabelige studieretninger

Med en samfundsfaglig studieretning på KG, vil du opnå en større forståelse af dig selv som borger i Danmark og som verdensborger i en stor og foranderlig verden. Du vil blive klogere på aktuelle problemstillinger om klimaet og bæredygtighed, om ligestilling, sundhed, vækst, integration og uddannelse. Du vil lære om både sociologi, politik og økonomi – lokalt som globalt.

I sociologi vil vi koncentrere os om, hvordan omgivelserne er med til at påvirke, hvem vi er som individer. Vi vil arbejde med forskellige sociologiske teorier om individet, om fællesskabet og om hvordan det er at være menneske i det senmoderne samfund. Det kan vi blive klogere på ved at spørge sidemanden eller -kvinden i kantinen, men vi kan også møde lokale borgere på gaden eller på plejehjemmet i Valby og lave små interviews om deres forståelse af verden.

Med politik i centrum vil vi arbejde med partierne, politikerne og ideologierne. Vi vil kigge nærmere på, hvordan magten er fordelt i Danmark, EU og i resten af verden, hvad mediernes rolle er og hvordan vi løser konflikter og uenigheder. Vi vil deltage i Ungdommens Folkemøde i Valby Parken, vi vil besøge forskellige politiske institutioner, møde politikere og få mulighed for at stille kritiske spørgsmål, så vi bliver klogere på den verden vi er en del af.

I økonomi vil vi diskutere prioritering og fordeling af samfundets ressourcer. Kan vi forsat skabe vækst, når vi også skal passe på Jordens ressourcer? Og hvordan opretholder vi den danske velfærdsstat, når vi bliver flere og flere og ældre og ældre? Vi vil dykke ned i økonomisk teori og blive klogere på, hvad en god økonomi er, og hvorfor kriser opstår. Vi vil besøge forskellige organisationer og institutter, som vil hjælpe os til at besvare de store spørgsmål, eksempelvis ’hvorfor er nogle lande fattige, mens andre lande er rige?’.

Hvad giver studieretningerne adgang til?

Studieretningerne opfylder de specifikke adgangskrav på størstedelen af de mellemlange videregående uddannelser. På de lange videregående uddannelser opfylder den adgangskravene på de fleste fag indenfor humaniora og samfundsvidenskab. De kvalificerer kun til få længerevarende naturvidenskabelige uddannelser, ingeniøruddannelser, medicin m.m. (flest hvis uddannelsen indeholder matematik A).

Prøv Adgangskortet på UddannelsesGuiden og få vist vej til videregående uddannelser.