Studie- og ordensregler for KG

Introduktion

På Københavns åbne Gymnasium skaber elever, lærere og øvrige ansatte sammen en mangfoldig skole med fokus på trivsel, fællesskab og den enkelte elevs faglige udvikling. Det lykkes fordi vi tager hensyn til hinanden og hinandens forskelligheder i samarbejdet for den gode skole. Skolens studie- og ordensregler sætter rammerne for dette samarbejde og angiver de sanktioner, skolen anvender for at få alle til at holde sig inden for dem. Reglerne handler først og fremmest om at du, som en del af fællesskabet på KG:

  • Deltager aktivt i undervisningen i overensstemmelse med lærerens anvisninger og under hensyntagen til de øvrige elevers deltagelse.
  • Handler med respekt og tolerance og bidrager med din adfærd og kommunikation, både på og uden for skolen, til det trygge og rummelige miljø på KG.
  • Passer på bygninger og inventar og anvender dette i overensstemmelse med de anvisninger, du modtager fra skolens ansatte.

De samlede studie- og ordensregler og angivelse af de sanktioner, vi tager i brug, hvis du ikke overholder dem, finder du her, og dem skal du som elev sætte dig ind i.