Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Model for hvonår der søges/udbetales SU

Du kan modtage SU i kvartalet efter du er fyldt 18 år, hvis du opfylder betingelserne.

Ansøgning om SU skal ske elektronisk via www.su.dk. Du skal bruge NemID for at søge om SU.

Når du har sendt din ansøgning, går der typisk to-fire uger, før du får svar. Går der længere tid, skal du henvende dig på skolens kontor.

Hvis du ikke er dansk statsborger, skal du udover den digitale ansøgning også ansøge om ligestilling med danske statsborgere. Ansøgningsskemaet til dette kan du hente på skolens kontor.

Du kan først få udeboende SU, når du fylder 20 år, medmindre du opfylder mindst én af følgende betingelser:

  • Dine forældre bor mere end 20 km. væk fra skolen
  • Transporttiden med offentlig transport mellem skolen og dine forældres bopæl er mere end 75 min.
  • Du har været uafbrudt udeboende i mindst 12. måneder før det tidspunkt, hvor du er blevet støtteberettiget til din igangværende uddannelse.
  • Ganske særlige forhold i hjemmet; trange boligforhold, vold eller misbrug i hjemmet eller langvarig sydom i hjemmet

I alle fire tilfælde skal du kunne dokumentere, at du opfylder kravene. Du skal tale med din læringsvejleder om dette.

Hvis du har spørgsmål, kan du henvende dig til Noomi eller Kathjaskolens kontor.