Søg ind på KG

Vil du søge om optagelse på 1.g/1.hf til studiestart?

For at søge om optagelse til 1.g eller 1.hf til studiestart i august, skal du ansøge på www.optagelse.dk.

Vil du søge om optagelse på 1.g/1.hf/2.g/2.hf/3.g nu?

Vi optager ikke flere elever i de eksisterende klasser i resten af dette skoleår. Du er velkommen til at vende tilbage i juni måned (når du har fået dine årskarakterer for dette skoleår) og søge om optagelse fra august.

Hvis du er tilflytter til Storkøbenhavn og allerede går på en gymnasial ungdomsuddannelse, er du stadig velkommen til at søge om optagelse på KG i en af vores eksisterende klasser. I det tilfælde kan du søge her.