Søg ind på KG

Ansøgning til 1.g/1.hf fra august 2022

Ønsker du at søge ind på KG til skoleåret 2022/2023 skal du søge via www.optagelse.dk

Ansøgningsprocessen er i fuld gang og fordelingsudvalget er ved at fordele alle ansøgere mellem gymnasierne.

Alle der har søgt KG som deres 1. prioritet modtager et brev i deres e-Boks torsdag d. 31. marts.

Ansøgning om overflytning til eksisterende klasser

Hvis du ønsker optag efter sommerferien i eksisterende klasser skal du starte med at kontakte din studievejleder på dit nuværende gymnasium om, at du ønsker overflytning, da KG altid samarbejder med det afgivende gymnasium om en overflytning.

Bemærk: Vi behandler først din ansøgning om overflytning til skoleåret 2022/23, når vi har modtaget alle dine årskarakterer, samt har tilsagn fra dit nuværende gymnasium om, at de støtter en overflytning på optagelse@adm.kg.dk.