Psykologi C og B

I psykologi arbejder vi med at forklare menneskers adfærd, følelser, tænkning og udvikling. Vi finder ikke én forklaring på disse forhold, men mange forskellige. Et eksempel på dette er, at vi både undersøger miljø, genetik, livsstil, biologiske faktorer og sociale forhold, når forklaringen skal findes på menneskers adfærd.
En stor del af arbejdet i psykologi handler om at bruge psykologiske teorier til at blive klogere på det virkelige liv. Det gør vi ved at lære fagbegreber, som vi kan anvende til at analysere personlige beretninger i film og tekst.

Når du har psykologi øges forståelsen for egne og andres handlinger, hvilket er vigtigt for at indgå i det sociale samspil i skolen, familien, vennegrupper og på arbejdspladser.

Psykologi C

Eksempler på spørgsmål, vi søger forklaringer på i psykologi på C-niveau:

  • Hvilken betydning har barndommen for voksenlivet?
  • Hvorfor tiltrækkes nogle mennesker af voldelige fællesskaber?
  • Hvilke udfordringer er der forbundet med at være ung i dag?
  • Hvordan påvirkes min hjerne af brugen af sociale medier?

Psykologi B

Særligt for psykologi på B-niveau er, at der er mere tid til fordybelse, blandt andet gennem skriftligt arbejde. Der er også mere fokus på at forstå og afprøve psykologiske metoder, så forståelsen for, hvordan psykologisk viden udvikles, øges. Der er mulighed for at gå i dybden med egne undersøgelser, blandt andet gennem feltarbejde, interview, spørgeskema, observation eller forsøg. Du vil derfor også blive god til at forholde dig kritisk til psykologisk viden og forskning.
Eksempler på spørgsmål, vi søger forklaringer på i psykologi på B-niveau:

  • Hvorfor udvikler nogle mennesker psykiske lidelser?
  • Hvordan bliver man lykkelig?
  • Hvordan kommunikerer man i et parforhold?
  • Kan man stole på vidners hukommelse?

Foredrag og møder med virkeligheden

Udover den daglige undervisning afholdes der fælles events for alle psykologi-elever på skolen. Her møder vi mennesker, der selv har oplevet og kæmpet med forskellige psykologiske udfordringer. Vi har blandt andet haft besøg af tidligere bandemedlem Ali Najei, der fortalte om sin opvækst og vejen ind og ud af bandekriminalitet. Derudover har valgholdene mulighed for at tage på eksklusioner. Dette kan være et besøg på Menneskebiblioteket eller teaterforestillinger – alt sammen noget, der udfordrer vores psykologiske viden og giver forskellige perspektiver på menneskers adfærd, følelser, tænkning og udvikling.