Bestyrelsen

Martin Vinæs Larsen
Formand
Lektor, Institut for statskundskab, Aarhus Universitet
Udpeget ved selvsupplering
E-mail: mvl@ps.au.dk

Mette Hjort-Madsen
Vicedirektør, Efterskolernes Sekretariat
Udpeget af Efterskoleforeningen

Flemming Thomsen
Bestyrelsesformand i Ajax København
Udpeget ved selvsupplering

Henriette Holmegaard
Institut for naturfagenes didaktik, Københavns Universitet
Udpeget af Københavns Universitet

Kåre Landgren
Skoleleder, Hanssted Skole
Udpeget af Skolelederforeningen

Rasmus Kjær Slot
Næstformand
Udpeget af Mellemfolkelig Samvirke

Anna Leth Clante
Udpeget af Københavns Kommune

Khaterah Parwani
Direktør for Løft Danmark
Udpeget ved selvsupplering

Robert Costel Roman
Udpeget af elevrådet

Mika Hahnefeldt Seisay
Udpeget af elevrådet (uden stemmeret)

Lisbeth Gerts Konge
Udpeget af medarbejderne

Navina Østergaard
Udpeget af medarbejderne (uden stemmeret)

Se referater fra bestyrelsesmøder under Filer.