KGs læringskompetencer

  • Samarbejdskompetencen; Evnen til at kunne samarbejde med elever og lærere om faglige aktiviteter.
  • Undersøgelseskompetencen; At have lyst til at lære, være nysgerrighed og have mod til at fejle.
  • Ansvarlighedskompetencen; At kunne tage ansvar for egen læring ved at deltage i undervisningen, men også ved at bidrage til at styrke det fælles læringsmiljø.
  • Refleksionskompetencen; At kunne reflektere over og sætte ord på egen læring, reflektere over det faglige indhold ved stille faglige spørgsmål og at udarbejde faglige problemstillinger.

Hvis du vil vide mere om KGs arbejde med læringskompetencer, kan du kontakte lærer Jens Jakob Horsholt på jj@kg.dk