Nye restriktioner pr. 9. december 2020

Til alle forældre og elever på KG

Som statsminister Mette Frederiksen har fortalt på pressemøde d. 7. december 2020, bliver al undervisning på KG virtuel fra og med onsdag d. 9. december og resten af kalenderåret.

Undtaget fra dette er eksamen for 1.hf og 2.hf, som gennemføres som planlagt.

Nogle journalister har omtalt, at eleverne får tidlig juleferie. Dette er forkert! Lærerne vil planlægge virtuelle moduler for eleverne, som de skal deltage i hjemmefra. Lærerne og vores fortsætterelever har erfaring med dette fra foråret.

Her er vigtig info om virtuel undervisning:

  • Modulet starter op på Meet
  • Når man har ordet på Meet’et, er skærmen tændt og mikrofonen slået til, ellers er mikrofonen slukket
  • Der føres fravær
  • Den virtuelle undervisning bliver kun god, hvid der er en tæt dialog mellem lærere og elever
    – giv hinanden konstruktiv feedback

Jeg håber, alle kommer godt igennem december og trods alt får nydt julen og nytåret.

Med venlig hilsen

Anne-Birgitte Rasmussen
Rektor på KG