Globale Gymnasier

Københavns åbne Gymnasium er en del af gymnasienetværket Globale Gymnasier, hvor ni gymnasier fra hele landet samarbejder om at arbejde med uddannelse og dannelse i et globalt perspektiv, fordi vi mener at globaliseringen er et grundvilkår for vores elever. Vi inddrager globale problemstillinger i skolernes diskussioner af faglighed, kompetencer og dannelse med det sigte at sende vores elever ud i verden som danske verdensborgere.

Globale kompetencer model

Konkret betyder det, at vi gennem de to eller tre år, de unge er hos os, træner fire globale kompetencer, som vi mener, kan ruste eleverne til at agere i en kompleks, globaliseret verden. Det gør vi bl.a. ved at inddrage aktuelle, globale problemstillinger i undervisningen. Du kan se kompetencerne i grafikken.

Du kan læse mere om Globale Gymnasier på globalegymnasier.dk eller du kan kontakte koordinator Mette Petrea Kissow, ki@kg.dk.

Du kan læse mere om elevudvalget ‘Global Gruppe’ her.