Forandringsagenterne

Forandringsagenterne er et udvalg på KG, hvor eleverne arbejder med innovative udviklingsprocesser i spændingsfeltet mellem erhvervsøkonomi, innovation, informatik og geografi. Formålet er at skabe et fællesskab for elever på KG, som ønsker at tilegne sig viden om og praktisk erfaring med at løse verdens store udfordringer igennem vidensbaseret forretningsudvikling (knowledge-based entrepreneurship).

Forandringsagenterne mødes på skolen udenfor undervisningstiden for at planlægge årets arbejde.

I forårssemestret arbejdes der med at indsamle viden om en bestemt udfordring. Efter sommerferien tager gruppen på en studierejse, hvor de møder virkeligheden og de mennesker, som er berørt af årets problematik samt dem som arbejder med at finde løsninger på udfordringerne. Hvert andet år vil studierejsen foregå i Danmark, hvert andet år i udlandet, for på den måde at sikre:

  • at udfordringerne repræsenterer et bredt spektre af verdens mest alvorlige udfordringer
  • at udfordringerne belyses fra forskellige “virkeligheder” og opleves i forskellige kontekster
  • at eleverne lærer at arbejde i og implementere deres løsning i realistiske omgivelser.

I 2022 gik studieturen til Berlin. I 2023 går studieturen til Grønland.

I en periode efter studierejsen arbejder gruppen på at færdiggøre deres løsningsforslag. I resten af efterårssemesteret forbereder og gennemfører de en workshop for alle KG’s elever, hvor resten af eleverne på KG bliver introduceret for problemområdet og får mulighed for at prøve kræfter med at udvikle et løsningsforslag.