Ambassadørkorpset

Ambassadørkorpset er et fællesskab, der bygger på elevernes kærlighed til KG. 

Korpsets fornemmeste opgave er at repræsentere KG, skabe gode oplevelser og være en del af skolens udvikling. Ambassadøreleverne udvikler helt unikke venskaber med hinanden på kryds og tværs. Det er blandt andet disse venskaber, som er med til at binde bånd klasserne imellem, og som er en af hovedårsagerne til det flade hierarki, der hersker på KG. 

Billede af Ambassadør elever

Ambassadørelevernes opgaver kan variere fra at tage godt imod nye elever, vise rundt til Åbent Hus, planlægge sociale arrangementer, styre KG’s instagram, være med i udvalg, der arbejder med KG’s udvikling m.m.
Det er derfor en stor gruppe af elever med forskellige kompetencer, men som alle har det til fælles, at de i korpset udvikler personlige egenskaber, som gør dem arbejdsomme, initiativrige, socialt intelligente, empatiske, flittige og i stand til at holde flere bolde i luften på samme tid. 

Ambassadørkorpset er et fedt fællesskab at være en del af, fordi man får en masse venner på tværs af forskellige klasser og årgange, og fordi det er helt unikt at møde så stort et fællesskab, som bygger på smil, kærlighed, positiv energi og ønsket om at ville hinanden og KG. 

Er du nysgerrig efter at vide mere om KGs ambassadørkorps, så kan du skrive til ambassadørkoordinator Trine Rølle (tr@kg.dk).