KG bygger bro

– KG’s samarbejde med de lokale grundskoler

På KG har vi fokus på at bygge bro mellem grundskolen og gymnasiet gennem en række forskellige samarbejder med de lokale skoler. Det er værdifuldt for os på KG at få indblik i udskolingselevernes hverdag og faglighed, inden vi møder dem som gymnasieelever på KG. Samtidig får de ældste elever på de lokale grundskoler tilsvarende et indblik i hverdagen og undervisningen på deres lokale gymnasium.

Vi planlægger og forventningsafstemmer altid sammen med de skoler og lærere, vi skal samarbejde med, så vi sikrer os, at projekterne bliver udbytterige for alle. Derfor spænder samarbejdernes karakter meget vidt. Fælles for alle projekter er dog, at lokalområdets unge får mulighed for at møde og interagere med KG’s elever og lærere og derigennem opleve, hvad KG har at tilbyde i forhold til både faglighed, fritid og fællesskab.


Se video med Lisbeth, som koordinerer KG’s samarbejde med de lokale grundskoler

KG og Byens Skole

KG-elever besøger Byens Skole Sammen med Byens Skole etablerer vi partnerklasser, hvor to 8. klasser fra Byens Skole i løbet af et år samarbejde med to klasser fra KG om forskellige faglige problemstillinger, som vi sammen får idéer til (eksempler har været arbejde i dansk og historie med emnet ‘etiske dilemmaer i besættelsestiden’, fælles udvikling af bæredygtige idéer til byfornyelse i Sydhavnen og fælles parkour).

Da Byens Skole ligesom KG har en stærk musikprofil, har vi desuden etableret et musikalsk samarbejde, hvor KG’s musikelever spiller og synger sammen med elever fra Byens Skole til fx Valby Kulturdage og til ‘Åben Scene’ og ‘krea-aften’ på KG.

KG og Hanssted Skole

Folkeskoleelever besøger KGMålet med KG’s samarbejde med Hanssted Skole er, at særligt naturfags-interesserede elever kan komme på besøg på KG og møde alle de naturvidenskabelige fag, vi kan tilbyde.

Vi underviser ca. 20 elever fra Hanssted Skole i tværfaglige problemstillinger inden for naturvidenskab.

KG og Ålholm Skole

Samarbejdet med Ålholm Skole er et tilbud til særligt litteraturinteresserede elever fra udskolingen, der inviteres til at deltage i et litteraturforløb på KG. De elever, der besøger os, er elever, der har brug for ekstra udfordringer og samtidig gerne vil fornemme, hvordan en hverdag på et gymnasium ser ud. Eleverne arbejder med forfattere som Strunge, Yahya Hassan og Caspar Eric, og fokus er på at opleve litteraturen sammen og selv udfolde sig kreativt.

KG og Bavnehøj Skole

Folkeskoleelever besøger KGBavnehøj Skole tilbyder vi et forløb i engelsk med det mål at udfordre de dygtigste elever i udskolingen og at give dem et indblik i undervisningen på gymnasiet. Samtidig har vi fokus på selv at indsamle viden om, hvilken faglighed og tilgang til læring de kommer med fra folkeskolen.

KG og Vigerslev Allé Skole

Vigerslev Allé Skole planlægger vi i foråret 2021 et talentforløb for et hold i matematik med elever fra 8. klasse og 9. klasse, som har brug for flere udfordringer i faget.