Indlæg i Berlingske, d. 26/10-2022

Berlingske bragte mandag 24. oktober et interview med to tidligere ansatte på Københavns åbne Gymnasium, som tegner et voldsomt og misvisende billede af dagligdagen på vores gymnasium.

Som rektor og tillidsrepræsentant må vi sige, at vi simpelthen ikke kan genkende det billede, der tegnes: at vi skulle have et generelt utrygt miljø, som de to tidligere lærere beskriver. Den ene forlod os for to et halvt år siden, og har derfor intet kendskab til vores nuværende elevgruppe.

Vi oplever et gymnasium med engagerede elever og dedikerede lærere, som har været hos os i mange år. Det er lykkedes os at vende en udvikling og gøre skolen så attraktiv, at de fleste pladser i år er optaget med elever, der aktivt har søgt os som første prioritet. Andelen af elever med anden etnisk baggrund er faldende – og udgør nu godt en tredjedel. Vi har en god blandet elevsammensætning, der afspejler vores beliggenhed i Valby, med et rigt gymnasiemiljø med vores studieretninger, elitesport, teater og et væld af aktiviteter, der skal skabe sammenhold på tværs. Vi har fællesskabsdage, fodboldturneringer, fællesspisning, filmklub og virkelig meget andet.

Der har været og er episoder med elever, som skal lære at gå i gymnasiet. Det gælder både etnisk danske elever, og elever med anden etnisk baggrund. Det arbejde påtager såvel ledelse samt vores dygtige lærere sig, og vi ser det som en del af dannelsesarbejdet, som vi har et stort pædagogisk fokus på. Der bliver sat ind over for verbal eller truende adfærd, som vi ikke accepterer, og som har fået konsekvenser i form af advarsler og bortvisning.

Der er flere faktuelle fejl i interviewet. Der er ikke 50 procent tosprogede på KG – som det bliver sagt i videoen – det korrekte tal er ifølge Børne- og Undervisningsministeriet godt en tredjedel med en faldende tendens. I artiklen citeres et ældre CEPOS-notat for, at eleverne i gennemsnit har fået skriftlige årskarakterer på 1,7 karakterpoint over de skriftlige prøvekarakterer. Ifølge de seneste offentlige tal fra Børne- og Undervisningsministeriets fra sommer 2022 er der en gennemsnitlig forskel på 0,4 mellem de opnåede årskarakterer og eksamenskarakterer. Det er i øvrigt stadig en forskel, som vi tager alvorligt, og der er allerede igangsat en række initiativer, så eleverne tildeles retvisende karakterer og klarer sig så godt som muligt til eksamen.

Det fremføres også i interviewet, at der på Københavns åbne Gymnasium skulle være mange fagligt svage elever, der »ikke er i stand til at lære noget.« Dette genkender vi heller ikke. Men det er korrekt, at især efter corona har nogle elever haft et fagligt efterslæb, og det betyder, at der har været klasser med dårligere faglige resultater. Vi har derfor igangsat ekstra tiltag målrettet fagligt svagere elever i dansk og matematik.

Vi har et meget stort fokus på at løfte alle vores elever fagligt. Vi er for eksempel meget stolte over, at vi, ifølge Børne- og Undervisningsministeriets opgørelse, er et af de gymnasier i landet, der løfter eleverne mest – både de fagligt stærke og dem med faglige udfordringer. Det skal også understreges, at alle elever, der bliver optaget på Københavns åbne Gymnasium, er erklæret egnede til gymnasiet fra grundskolen eller har bestået Børne-og Undervisningsministeriets optagelsesprøve. Hvis eleverne ikke er egnede til at gå i gymnasiet – socialt eller fagligt – følger vi de regler, der er fastsat af Børne- og Undervisningsministeriet for bortvisning.

Vi er stolte over at være på et gymnasium i så god en udvikling. Som ny rektor kan jeg, Nynne Afzelius, ikke tage æren for det, den udvikling var allerede i gang, da jeg tiltrådte for ti måneder siden. Den skyldes i høj grad dedikerede lærere og indsatser, som vi har dagligt fokus på, hvilket jeg, tillidsrepræsentant Jens Thorup Bindzus, som mangeårig lærer og tillidsrepræsentant på KG har et indgående kendskab til.

Det betyder ikke, at vi ikke tager de to tidligere læreres beskrivelse dybt alvorligt. Men det er ikke vores opfattelse, at der skulle være et generelt utrygt arbejdsmiljø på KG, og vi noterer os også, at heller ikke GL, DGS eller de interviewede elever kan genkende dette, og vi arbejder i øvrigt allerede på hele tiden at forbedre samarbejdet mellem elever, lærere og ledelse. Vi er imidlertid meget kede af at høre, hvis nogen har oplevet et utrygt miljø, og vi har derfor straks taget initiativ til yderligere dialog og opfordring til at komme til os, så vi sammen sikrer et godt, stimulerende og trygt arbejds- og elevmiljø – sådan sikrer vi, at vi kan fortsætte den gode udvikling, Københavns åbne Gymnasium er i.

Nynne Afzelius er rektor på Københavns åbne Gymnasium, og Jens Thorup Bindzus er lærer og tillidsrepræsentant på Københavns åbne Gymnasium