Grundforløbet på KG

De første 10 uger af din gymnasietid (STX) går du på grundforløbet i en af KG’s i alt 10 grundforløbsklasser.

Grundforløbet er en intro til det at gå i gymnasiet og ikke mindst at være en del af hverdagen på KG. Alle 1g-elever har fagene (dansk, engelsk, matematik, idræt, samfundsfag, almen sprogforståelse, naturvidenskabeligt grundforløb samt kunstnerisk valgfag) på samme niveau. Lærerne har internt aftalt, hvad der undervises i, således at alle elever oplever et ensartet grundforløb.

I grundforløbet vil du på KG også blive introduceret til KG’s fire læringskompetencer. Dem skal du tilegne dig i løbet af grundforløbet. De vil hjælpe dig og dine kammerater i fremtidige læringsprocesser efter Grundforløbet. Læs mere om de fire læringskompetencer her.

I løbet af september vil du på i alt tre studieretningsdage have mulighed for at snuse til de studieretninger, som KG udbyder. I begyndelsen af oktober vil du skulle foretage det endelige valg – læs mere om KGs studieretninger her.

I løbet af oktober afholder vi eksamen i AP (Almen Sprogforståelse/-Latin) og NV (Naturvidenskabeligt grundforløb). Eksamen afsluttes med en karakter, som vil blive skrevet på dit eksamensbevis.

I begyndelsen af november vil du begynde i din studieretning med elever, som har valgt samme studieretning som dig, og det vil være din klasse resten af din gymnasietid.