Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, AKS

Onsdag den. 24. februar 2021, kl. 15:15 – arrangementet er virtuelt.

Dagsorden til generalforsamlingen findes her.