KG udbyder en række valgfag for hf-elever. Afhængigt at elevernes søgning vil det være forskelligt, hvad der oprettes fra år til år, ligesom der vil være forskel på, hvilke valgfag, der tilbydes elever på forskellige fagpakker. Se hvilke valgfag, der udbydes på din fagpakke, i ‘Se fordeling af fag henover de to år’ under Fagpakker.

Valgfag 1.hf

På første semester følger alle hf-elever enten idræt C eller et kunstnerisk på C-niveau

Valgfag 2.hf

I 2.hf skal eleverne vælge mellem en af følgende valgfagspakker:

  1. To valgfag på C-niveau
  2. Et valgfag på B-niveau (som eleven har afsluttet på C-niveau)
  3. Tysk som fortsættersprog på B-niveau (for elever, der har afsluttet folkeskolen med tysk som fremmedsprog)

Valgfag på C-niveau

Valgfag på B-niveau

Undervisning på KG