I samfundsfag arbejder du med forskellige holdninger til, hvordan samfundet skal se ud, og forklaringer på, hvorfor mennesker har forskellige muligheder i samfundet og i deres liv. Vi arbejder fx med integration, politik, kriminalitet og velfærd.

I psykologi arbejder du med at forklare, hvorfor mennesket føler, tænker og handler, som det gør i forskellige situationer. Vi arbejder fx med barndom, udfordringer i ungdomslivet, motivation og ondskab.

I samarbejdet mellem samfundsfag og psykologi har vi fx fokus på, hvordan børn og unge med forskellige udfordringer kan understøttes, men også modarbejdes af det miljø og det samfund, de er en del af. 

Her kan du se mere om, hvordan fordelingen af fag er henover de to år.