Matematik B og Erhvervsøkonomi C

I matematik arbejder du med at beskrive forskellige sammenhænge matematisk. Du arbejder med at opstille matematiske modeller for fænomener i samfundet og naturvidenskaben. Hvordan beskriver man f.eks. befolkningsudvikling eller prisændringer for fødevare? Du lærer at lave og læse statistiske undersøgelser, og du bliver bedre til at argumentere med matematik.

I erhvervsøkonomi arbejder du med at forklare, hvilke muligheder en virksomhed har for at opnå succes, og hvordan man vurderer en virksomheds styrker og svagheder. Vi arbejder meget med eksempler og cases om firmaer, fx Apple’s  strategi, ledelse, regnskaber og marketing.

I samarbejdet mellem matematik og erhvervsøkonomi  har vi fx fokus på økonomiske mål, og hvordan disse kan forstås ud fra et matematisk og erhvervsøkonomisk perspektiv.

Her kan du se mere om, hvordan fordelingen af fag er henover de to år.