Biologi B og Psykologi C

I biologi arbejder du med, hvordan alt  levende (mennesker, dyr, naturen) er opbygget, og hvordan det levende fungerer i samspil med det omgivende miljø. Forsøgene i faget har dig i centrum.  Vi arbejder fx med motions indvirkning på mennesket, kroppens opbygning og funktion, DNA og gener, samt evolution.

I psykologi arbejder du med at forklare, hvorfor mennesket føler, tænker og handler som det gør i forskellige situationer. Vi arbejder fx med barndom, udfordringer i ungdomsliv, motivation og hjernens udvikling.

I samarbejdet mellem biologi og psykologi har vi fx fokus på, hvordan en barndom med problemer og svigt kan påvirke menneskets biologi og muligvis føre til psykiske lidelser.

Her kan du se mere om, hvordan fordelingen af fag er henover de to år.