Elev på Team Danmark-ordning

Team Danmark-ordningen kræver en sportslig godkendelse indenfor ét af de nationale forbund, som er inkluderet i ordningen (hvilket er forholdsvis mange sportsgrene). Det sportslige niveau er oftest på højeste nationale plan, hvorfor der ydes økonomisk støtte. Det medfører lidt flere muligheder, sammenlignet med Team Copenhagen-elever. Derfor anbefaler vi, at du optages på Team Danmark-ordning, hvis du har niveau til begge ordninger. Elever optaget på Team Danmark-ordning har følgende muligheder:

  • Valget mellem STX på et normalt 3-årigt uddannelsesforløb eller et forlænget 4-årigt uddannelsesforløb
  • Valget mellem Hf på et normalt 2-årigt uddannelsesforløb eller et forlænget 3-årigt uddannelsesforløb
  • Tid til morgentræning tirsdag og torsdag morgen
  • Særlig fraværsordning omkring sportslig fravær, herunder mulighed for at deltage i fx stævne- og landsholdsaktivitet
  • Mulighed for fleksible aftaler omkring skriftlige afleveringer
  • Jævnlig vejledning, samtaler og mentorordning med elitesportskoordinatoren, samt de andre elitesportselever
  • Mulighed for at få flyttet eksamener og prøver i særlige situationer
  • Supplerende undervisning før/under/efter sportsligt fravær til at indhente faglige elementer
  • En klassesammensætning, hvor der både vil være andre elitesportselever som dig selv, samt almene gymnasieelever. På en måde bliver du en del af flere små fællesskaber og får også mulighed for at opleve den normale gymnasiehverdag
  • I skoleåret 2022-2023 vil vi i grundforløbet være i tæt dialog med nye elitesportselever på STX for at vurdere, hvorvidt det er vigtigst for den enkelte elev at være i klasse med andre elitesportselever eller at have frit studieretningsvalg.

Ansøgningsfristen for sportslig Team Danmark-godkendelse er d. 11. januar og kan ansøges på Team Danmarks hjemmeside.

Bliver du sportsligt godkendt, optages du på gymnasiet uden hensyn til, hvor stor afstand, du har til skole, jævnfør Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser § 4, pkt. 4 og § 7.

Når du har opnået din sportslige godkendelse, skal du ansøge gymnasiet på normal vis via Optagelse.dk. Husk at vedlægge din sportslige godkendelse til ansøgningen.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om ordningen, er du velkommen til at kontakte KG’s elitesportskoordinator Thomas Strømberg. Thomas fungerer som bindeled mellem klubber/forbund og skolen og vil have jævnlig kontakt med dig i forhold til at hjælpe, støtte og planlægge undervejs i løbet af uddannelsesforløbet.

Derudover kan du læse mere på Team Danmarks hjemmeside, hvor du også kan finde kontaktdata på den/de uddannelsesansvarlige i Team Danmark.