Elev på Team Copenhagen-ordning

Team Copenhagen Eliteidrætsakademi er et samarbejde i København, mellem københavnske uddannelsesinstitutioner, københavnske idrætsklubber og eliteidrætsfonden Team Copenhagen.

For at blive sportsligt godkendt som Team Copenhagen-elev skal du være sportsudøver på betragteligt højt plan, hvilket akademiet vurderer i samarbejdet med de tilknyttede klubber. Elever optaget på Team Copenhagen uddannes under følgende vilkår:

  • Et normalt 3-årigt (STX)/2-årigt (HF) uddannelsesforløb
  • Tid til morgentræning tirsdag og torsdag morgen
  • Særlig fraværsordning omkring sportsligt fravær, herunder mulighed for at deltage i fx stævne- og landsholdsaktivitet
  • Mulighed for fleksible aftaler omkring skriftlige afleveringer
  • Jævnlig vejledning, samtaler og mentorordning med elitesportskoordinatoren, samt de andre elitesportselever
  • Du inviteres til eventuel supplerende undervisning før/under/efter sportsligt fravær, men den supplerende undervisning afhænger af den undervisning, der tilbydes Team Danmark-elever
  • En klassesammensætning, hvor der både vil være andre elitesportselever som dig selv, samt almene gymnasieelever. På den måde bliver du en del af flere små fællesskaber og får også mulighed for at opleve den normale gymnasiehverdag
  • I skoleåret 2021/2022 vil vi i grundforløbet være i tæt dialog med nye elitesportselever for at vurdere, hvorvidt det er vigtigst for den enkelte elev at være i klasse med andre elitesportselever eller have frit studieretningsvalg.

I skoleåret 2021-2022 omfatter Team Copenhagen-ordningen følgende sportsgrene: Atletik, badminton, bordtennis, cykelsport (landevejscykling, banecykling, mountainbike og BMX), fodbold, fægtning, håndbold, kunstskøjteløb, roning, taekwondo og trampolin.

Ansøgningsfrist for sportslig Team Copenhagen-godkendelse er d. 24. januar 2021. Du kan ansøge på Team Copenhagens hjemmeside.

Bliver du sportsligt godkendt, optages du på gymnasiet uden hensyn til, hvor stor afstand, du har til skole, jævnfør Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser § 4, pkt. 4 og § 7.

Når du har opnået din sportslige godkendelse, skal du ansøge gymnasiet på normal vis via Optagelse.dk, samt vedlægge din sportslige godkendelse til ansøgningen.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om ordningen, er du velkommen til at kontakte KG’s elitesportskoordinator Thomas Strømberg. Thomas fungerer som bindeled mellem klubber/forbund og skolen og vil have jævnlig kontakt med dig i forhold til at hjælpe, støtte og planlægge undervejs i løbet af uddannelsesforløbet.

Derudover kan du læse mere på Team Copenhagens hjemmeside, hvor du også kan finde kontaktdata på den/de uddannelsesansvarlige i Team Copenhagen.