Elitesport på KG

På Københavns åbne Gymnasium har du mulighed for at kombinere elitesport med uddannelse. Vi tilbyder tilpassede uddannelsesforløb og fleksible vilkår hvis du har en Team Danmark eller Team Copenhagen godkendelse. Det vil betyde at du har mulighed for at træne din sport, deltage i stævner m. mere, samtidig med at du uddanner dig.

Københavns åbne Gymnasium er en del af Ajax København Sportsgymnasium, AKS. På AKS kan du kombinere håndbold eller basketball på eliteniveau med en stx/hf. Læs mere her.

Elitesport på KG

På KG tilbyder vi vores elitesportselever følgende muligheder:

  • En klassesammensætning hvor der både vil være andre elitesportselever som dig selv, samt almene gymnasieelever. På den måde bliver du en del af flere små fællesskaber og får også mulighed for at opleve den normale gymnasiehverdag.
  • Tid til morgentræning tirsdag og torsdag morgen
  • Særlig fraværsordning omkring sportsligt fravær, herunder mulighed for at deltage i fx stævne- og landsholdsaktivitet.
  • Mulighed for fleksible aftaler omkring skriftlige afleveringer
  • Jævnlig vejledning, samtaler og mentorordning med elitesportskoordinatoren, samt de andre elitesportseleve

Derudover adskiller de to ordninger sig lidt fra hinanden, blandt andet på sportsligt niveau og på uddannelseslængde, hvilket giver lidt forskellige særlige muligheder. Dette kan du læse mere om herunder.

De to ordninger

Hvorvidt du er Team Danmark- eller Team Copenhagen-godkendt afhænger af dit sportslige niveau. De sportslige kriterier, vilkår og ansøgningsfrister kan du læse mere om herunder.

Team Danmark

Team Danmark-ordningen kræver en sportslig godkendelse, indenfor ét af de nationale forbund som er inkluderet i ordningen (hvilket er forholdsvis mange sportsgrene). Det sportslige niveau er oftest på højeste nationale plan, hvorfor at der ydes økonomisk støtte, hvilket medfører lidt flere muligheder, sammenlignet med Team Copenhagen elever. Derfor anbefaler vi at du optages på Team Danmark ordning, såfremt du har niveau til begge. Elever optagne på Team Danmark ordning har følgende muligheder.

Valget mellem på STX et normalt 3-årigt uddannelsesforløb eller et forlænget 4-årigt uddannelsesforløb. På HF gælder et normalt 2-årigt uddannelsesforløb eller et forlænget 3-årigt uddannelsesforløb.

  • Mulighed for at få flyttet eksamener og prøver
  • Supplerende undervisning før/under/efter sportsligt fravær til at indhente faglige elementer

Team Copenhagen

Team Copenhagen Eliteidrætsakademi er et samarbejde i København, mellem københavnske uddannelsesinstitutioner, københavnske idrætsklubber og eliteidrætsfonden Team Copenhagen.
For at blive sportsligt godkendt som Team Copenhagen elev skal du være sportsudøver på betragteligt højt plan, hvilket akademiet vurderer i samarbejde med de tilknyttede klubber. Elever optagne på Team Copenhagen uddannes under følgende vilkår.

  • Et normalt 3-årigt uddannelsesforløb (STX)
  • Du inviteres til eventuel supplerende undervisning før/under/efter sportsligt fravær, men den supplerende undervisning afhænger af den undervisning der tilbydes Team Danmark elever.

I skoleåret 2019-2020 omfatter Team Copenhagen ordningen følgende sportsgrene: Atletik, Badminton, Bordtennis, Cykelsport (landevejscykling, banecykling, mountainbike og BMX), Fodbold, Fægtning, Håndbold, Skøjteløb, Roning, Taekwondo og Trampolin.

Skoleåret 2020-2021

I skoleåret 2020-2021 vil vi i grundforløbet være i tæt dialog med nye elitesportselever for at vurdere, hvorvidt det er vigtigst for den enkelte elev at være i klasse med andre elitesportselever eller have frit studieretningsvalg.

Bemærk at begge ordninger kræver, at du er sportslig godkendt. Ansøgningsfrist for sportslig Team Danmark-godkendelse er d. 10. januar og kan ansøges her.

Ansøgningsfrist for sportslig Team Copenhagen-godkendelse er d. 20. januar og kan ansøges her.

Bliver du sportslig godkendt, optages du på gymnasiet uden hensyn til, hvor stor afstand, du har til skole, jævnfør Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser […] kapitel 1 § 4, pkt. 4 og § 7.

Når du har opnået din sportslige godkendelse, skal du ansøge gymnasiet på normal vis via Optagelse.dk, samt vedlægge din sportslige godkendelse.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om ordningerne er du velkommen til at kontakte Thomas Strømberg, der er Elitesportskoordinator på Københavns åbne Gymnasium. Thomas Strømberg fungerer som bindeled mellem klubber/forbund og skolen, og vil have jævnlig kontakt med dig i forhold til at hjælpe, støtte og planlægge undervejs i løbet af uddannelsesforløbet.

KGs elitesportskoordinator: Thomas Strømberg

Mobil: 31 43 31 54

E-mail: ts@kg.dk

Derudover er du velkommen til at læse mere på Team Danmark og Team Copenhagens hjemmesider, og/eller kontakte de uddannelsesansvarlige hos organisationerne.

Team Danmark

Dual career-konsulent: Christina Teller

Email: chte@teamdanmark.dk

Mobil: 23267610

Gå videre til Team Danmarks hjemmeside

Team Copenhagen

Uddannelseskonsulent: Lise Warren Pedersen

Email: lwp@teamcopenhagen.dk

Mobil: 33 66 39 84

Gå videre til Team Copenhagens hjemmeside