Håndbold på AKS

Københavns åbne Gymnasium er et gymnasium, der giver dig mulighed for at kombinere elitesport med uddannelse. Vi er Team Danmark uddannelsespartner, og vi har stor erfaring med at kombinere elevernes sport og uddannelse. Vi tilbyder tilpassede uddannelsesforløb og fleksible vilkår, hvis du har sportslig godkendelse. Det betyder, at du har mulighed for at dyrke din sport samtidig med, at du uddanner dig hos os.

For alle idrætselever gælder, at KG tilbyder:

 • Tid til morgentræning tirsdag og torsdag – i skoleåret 24/25 planlægges følgende studieretninger med fri tirsdag og torsdag morgen: MU-EN, SA-EN og BI-KE
 • Lifeskill-program med undervisning i fx planlægning, kost, sportspsykologi og søvn
 • Lektiecafé og eventuelt supplerende undervisning
 • Læringsvejledere med fokus på og erfaring med idrætselever
 • Individuelle samtaler med fokus på balance mellem skolegang og sport

Hvis du er basketball- eller håndboldspiller, har du mulighed for at blive en del af AKS København.
Læs mere om AKS-København her eller på AKS’ egen hjemmeside her.

Team Danmark

Team Danmark-ordningen kræver en sportslig godkendelse indenfor ét af de nationale forbund, som er inkluderet i ordningen (hvilket er forholdsvis mange sportsgrene). Det sportslige niveau er oftest på højeste nationale plan, hvorfor der ydes ekstra støtte fra Team Danmark og gymnasiet. Det medfører lidt flere muligheder, sammenlignet med Team Copenhagen-elever. Derfor anbefaler vi, at du optages på Team Danmark-ordning, hvis du har niveau til begge ordninger. Elever optaget på Team Danmark-ordning har følgende muligheder:

 • Valget mellem STX på et normalt 3-årigt uddannelsesforløb eller et forlænget 4-årigt uddannelsesforløb
 • Valget mellem Hf på et normalt 2-årigt uddannelsesforløb eller et forlænget 3-årigt uddannelsesforløb
 • Tid til morgentræning tirsdag og torsdag morgen
 • Særlig fraværsordning omkring sportslig fravær, herunder mulighed for at deltage i fx stævne- og landsholdsaktivitet
 • Mulighed for fleksible aftaler omkring skriftlige afleveringer
 • Jævnlig vejledning, samtaler og mentorordning med elitesportskoordinatoren, samt de andre elitesportselever
 • Mulighed for at få flyttet eksamener og prøver i særlige situationer
 • Supplerende undervisning før/under/efter sportsligt fravær til at indhente faglige elementer
 • En klassesammensætning, hvor der både vil være andre elitesportselever som dig selv, samt almene gymnasieelever. På en måde bliver du en del af flere små fællesskaber, og får også mulighed for at opleve den normale gymnasiehverdag
 • I grundforløbet vil vi være i tæt dialog med nye elitesportselever på STX for at vurdere, hvorvidt det er vigtigst for den enkelte elev at være i klasse med andre elitesportselever eller at have frit studieretningsvalg.

Når du har opnået din sportslige godkendelse, skal du ansøge gymnasiet på normal vis via Optagelse.dk. Husk at vedlægge din sportslige godkendelse til ansøgningen. Læs mere her.

Team CPH

Team Copenhagen Eliteidrætsakademi er et samarbejde i København, mellem københavnske uddannelsesinstitutioner, københavnske idrætsklubber og eliteidrætsorganisationen Team Copenhagen.

For at blive sportsligt godkendt som Team Copenhagen-elev skal du være sportsudøver på betragteligt højt plan, hvilket akademiet vurderer i samarbejdet med de tilknyttede klubber. Elever optaget på Team Copenhagen uddannes under følgende vilkår:

 • Et normalt 3-årigt (STX)/2-årigt (HF) uddannelsesforløb
 • Tid til morgentræning tirsdag og torsdag morgen
 • Særlig fraværsordning omkring sportsligt fravær, herunder mulighed for at deltage i fx stævne- og landsholdsaktivitet
 • Mulighed for fleksible aftaler omkring skriftlige afleveringer
 • Jævnlig vejledning, samtaler og mentorordning med elitesportskoordinatoren, samt de andre elitesportselever
 • Du inviteres til eventuel supplerende undervisning før/under/efter sportsligt fravær, men den supplerende undervisning afhænger af den undervisning, der tilbydes Team Danmark-elever
 • En klassesammensætning, hvor der både vil være andre elitesportselever som dig selv, samt almene gymnasieelever. På den måde bliver du en del af flere små fællesskaber og får også mulighed for at opleve den normale gymnasiehverdag
 • I grundforløbet vil vi være i tæt dialog med nye elitesportselever for at vurdere, hvorvidt det er vigtigst for den enkelte elev at være i klasse med andre elitesportselever eller have frit studieretningsvalg.

Når du har opnået din sportslige godkendelse, skal du ansøge gymnasiet på normal vis via Optagelse.dk, samt vedlægge din sportslige godkendelse til ansøgningen.
Læs mere om vores Team Copenhagen-ordning eller på Team Copenhagens egen hjemmeside her.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om ordningen, er du velkommen til at kontakte KG’s elitesportskoordinator Thomas Strømberg. Thomas fungerer som bindeled mellem klubber/forbund og skolen og vil have jævnlig kontakt med dig i forhold til at hjælpe, støtte og planlægge undervejs i løbet af uddannelsesforløbet.