Elev på KG

På KG arbejder alle, lærere, administrationen og dine medstuderende for, at du skal føle dig godt hjemme på KG. Her er fagligheden i fokus samtidig med, at vi kan lide at beskæftige os med kreative udfordringer og få dig engageret i samfundet.

Du vil både komme til at opleve travle tider, tid til fordybelse, du kommer til at engagere dig i din fagkombination, både i klasselokalet og i frivillige aktiviteter.

Studieretninger og fagpakker

Se, hvilke studieretninger, der udbydes på stx.

Se hvilke fagpakker, der udbydes på hf.

Bemærk: Hvilke studieretninger/fagpakker, der reelt bliver oprettet, afhænger af søgningen.

Eksamen

Som elev på KG og som led i en ungdomsuddannelse, skal du til en række eksamener og prøver. Nogle vil give karakterer, som kommer til at stå på dit eksamensbevis mens andre vil være prøver som giver dig træning i at gå til eksamen, og som giver dig og dine lærere et indtryk af dit faglige niveau.

Det er vigtigt at du sætter dig grundigt ind i de regler og instrukser der bliver givet forud for eksamen. Det er alene dit ansvar at holde dig orienteret om eksamen og dens retningslinjer.

Læs mere om eksamen her.

Elitesport på KG

På Københavns åbne Gymnasium har du mulighed for at kombinere elitesport med uddannelse.


Københavns åbne Gymnasium er en del af Ajax København Sportsgymnasium, hvor håndbold- og basketballudøvere på eliteniveau kombinerer sport og uddannelse. Læs mere om AKS her.

Hvis du dyrker andre sportsgrene på eliteplan, er der også muligheder for dette. Læs mere om elitesport på KG her.

Praktiske informationer

Hvor kan jeg se mit skema? Hvordan deler jeg dokumenter med min gruppe? Hvordan får jeg et studiekort? Find svaret på dette og meget mere om praktiske informationer her.

Vejledningsmuligheder

På KG tilbyder vi en lang række vejledningsmuligheder:

Elevcoach Trine Rølle kan støtte elever med fx. motivation, trivsel og selvværd.

Læringsvejlederne vejleder elever i forbindelse med valg af studieretningaer og valgfag. Det er også læringsvejlederne, du skal kontakte, hvis du i kortere eller længere tid har meget fravær (fx. på grund af sygdom)

– Hos læsevejlederne kan du få hjælp, hvis du har udfordringer med læsning og skrivning, herunder hvis du er ordblind eller har mistanke om, at du er ordblind.

Matematikvejlederne hjælper elever, som har specielle udfordringer i forbindelse med matematik.

Livet på KG

Livet på KG er andet og mere end undervisningen. Vi har en del elev-drevne udvalg og aktiviteter, som på forskellig vis er med til at præge hverdagen på gymnasiet:

Ambassadørkorpset
Ambassadørkorpsets fornemmeste opgave er at repræsentere KG, skabe gode oplevelser og være en del af skolens udvikling.

Bi-laug

Brage
Brage er KG’s elevstyrede festforening.

Den Grønne Loge
Den grønne Loge er KG’s miljø- og klimaudvalg og står bl.a. for beplantningen af Det Grønne Klasseværelse og pantsortering.

Elevrådet

Globale gruppe
KG’s globale gruppe er for elever, der er særligt interesserede i globale problemstillinger

KG’s musical
Vi har en lang tradition for at lave en stor elevproduceret musical hvert år.

Besøg også KG’s instagram-profil for at få et billede af livet på KG.