Hvad kan du forvente på HF?

En glad student uddeler kram
På KG arbejder alle, lærere, administrationen og dine medstuderende for, at du skal føle dig godt hjemme. Her er fagligheden i fokus samtidig med, at vi kan lide at beskæftige os med kreative udfordringer og engagere dig i samfundet. Alt i alt vil du på KG opleve en atmosfære, som er præget af både faglighed og fællesskab. Kom og besøg os som besøgselev og oplev det selv.

Udover de obligatoriske fag skal du på HF vælge en fagpakke og valgfag. En fagpakke er kombinationen af et B-niveau og C-niveau fag. Udover fagpakken skal du vælge enten et valgfag på B-niveau eller to valgfag på C-niveau. Både fagpakker og valgfagene starter først på 2. år af HF.

Circular Buttons

Valgfag

Valgfag for 1.HF

På første semester følger alle hf-elever enten idræt C eller et kunstnerisk på C-niveau

 • Billedkunst C
 • Design og arkitektur C
 • Dramatik C
 • Idræt C
 • Mediefag C
 • Musik C
Valgfag for 2.HF

I 2.hf skal eleverne vælge mellem en af følgende valgfagspakker:

 • To valgfag på C-nivea
 • Et valgfag på B-niveau (som eleven har afsluttet på C-niveau)
 • Tysk som fortsættersprog på B-niveau (for elever, der har afsluttet folkeskolen med tysk som fremmedsprog)
Valgfag på C-niveau
 • Astronomi C
 • Billedkunst C
 • Design og arkitektur C
 • Dramatik C
 • Erhvervsøkonomi C
 • Filosofi C
 • Fysik C
 • Informatik C
 • Innovation C
 • Mediefag C
 • Musik C
 • Psykologi C
Valgfag på B-niveau
 • Biologi B
 • Billedkunst B
 • Idræt B
 • Kemi B
 • Matematik B
 • Mediefag B
 • Musik B
 • Naturgeografi B
 • Religion B
 • Samfundsfag B
 • Tysk som fortsættersprog B

Studietur

HF tager på studietur til Berlin. Studieturen er bæredygtig, så alle rejser med tog eller bus. De to lærere, der rejser med, sammensætter det faglige program, men der er selvfølgelig også plads til hygge og sjov i spændende rammer. 

Det praktiske:

 • Egenbetaling
 • Elever skal selv sørge for egen forsikring

Fagpakker

Samfundsfag B – Psykologi C

samfundsfag arbejder du med forskellige holdninger til, hvordan samfundet skal se ud, og forklaringer på, hvorfor mennesker har forskellige muligheder i samfundet og i deres liv. Vi arbejder fx med integration, politik, kriminalitet og velfærd.

psykologi arbejder du med at forklare, hvorfor mennesket føler, tænker og handler, som det gør i forskellige situationer. Vi arbejder fx med barndom, udfordringer i ungdomslivet, motivation og ondskab.

samarbejdet mellem samfundsfag og psykologi har vi fx fokus på, hvordan børn og unge med forskellige udfordringer kan understøttes, men også modarbejdes af det miljø og det samfund, de er en del af. 

biologi arbejder du med, hvordan alt  levende (mennesker, dyr, naturen) er opbygget, og hvordan det levende fungerer i samspil med det omgivende miljø. Forsøgene i faget har dig i centrum.  Vi arbejder fx med motions indvirkning på mennesket, kroppens opbygning og funktion, DNA og gener, samt evolution.

psykologi arbejder du med at forklare, hvorfor mennesket føler, tænker og handler som det gør i forskellige situationer. Vi arbejder fx med barndom, udfordringer i ungdomsliv, motivation og hjernens udvikling.

samarbejdet mellem biologi og psykologi har vi fx fokus på, hvordan en barndom med problemer og svigt kan påvirke menneskets biologi og muligvis føre til psykiske lidelser.

Matematik B – Erhvervsøkonomi C

matematik arbejder du med at beskrive forskellige sammenhænge matematisk. Du arbejder med at opstille matematiske modeller for fænomener i samfundet og naturvidenskaben. Hvordan beskriver man f.eks. befolkningsudvikling eller prisændringer for fødevare? Du lærer at lave og læse statistiske undersøgelser, og du bliver bedre til at argumentere med matematik.

erhvervsøkonomi arbejder du med at forklare, hvilke muligheder en virksomhed har for at opnå succes, og hvordan man vurderer en virksomheds styrker og svagheder. Vi arbejder meget med eksempler og cases om firmaer, fx Apple’s  strategi, ledelse, regnskaber og marketing.

samarbejdet mellem matematik og erhvervsøkonomi  har vi fx fokus på økonomiske mål, og hvordan disse kan forstås ud fra et matematisk og erhvervsøkonomisk perspektiv.