Regler for hjælpemidler

Til eksamen skal du benytte et off-line skriveredskab (tekstbehandlings-, matematik-, musik- program, regneark eller lignende).

Til skriftlig eksamen skal alt, som kan omdannes til pdf, omdannes til pdf, før besvarelsen afleveres.

Hjælpemidler:

Alle hjælpemidler i fysisk form er tilladte med mindre, der for den enkelte prøve er fastsat begrænsninger.

Hjælpemidler, der kan foreligge på digital form, er underlagt en række generelle begrænsninger.

Ordbøger:

Alle ordbøger må medbringes som bøger eller tilgås online til eksamen, men oversættelsesfunktioner må ikke anvendes – hverken online eller offline.

Øvrige opslagsværker:

Kan opslagsværket i sin helhed medbringes som bog, printet på papir eller som downloadet fil, så skal det være anskaffet, printet eller downloadet, før prøven.

Er det ikke muligt lovligt at anskaffe, printe eller downloade et opslagsværk, må det tilgås online, men i det tilfælde dog kun de konkrete opslag, som er angivet i undervisningsbeskrivelsen.

Undervisningsmaterialer i tilknytning til undervisningen:

Skybaserede lagringstjenester er ikke tilladte opbevaringsplatforme under prøver. Husk at gennemsøge alle dine skybaserede platforme for tilladte, prøverelevante hjælpemidler i god tid før en prøve, herunder Lectio, Google-drev, Dropbox, Facebook, OneDrive osv.

Øvrige værker, bøger (herunder i- og e-bøger) og uddrag af bøger:

I-bøger må tilgås online under prøven, hvis de fremgår af undervisningsbeskrivelsen.

E-bøger skal downloades til egen computer, før prøven (eventuelt kun indholdsfortegnelsen og de sider, der er opgivet i undervisningsbeskrivelsen)

Uddrag af bøger, som er udleveret i kopi eller som fil, skal medbringes på papir eller være downloadet til egen computer før prøven.

Artikler fra aviser og tidsskrifter:

Artikler fra dagblade og tidsskrifter må ikke tilgås online under prøven. Artikler, der har været anvendt i undervisningen, kan medbringes som kopi.

Lærerens egne noter, wiki-er, opgaveformuleringer og tavlefiler:

Skal være downloadet til egen computer eller printet, før prøven går i gang.

Videoer, som læreren har brugt eller lavet i tilknytning med undervisningen:

Hvis en video er gemt og distribueret til eleverne som fil, skal filen downloades til egen computer, før prøven. Hvis en video er gemt på YouTube, Vimeo eller lignende on-line-platforme, kan den tilgås via det link, som fremgår af undervisningsbeskrivelsen eller som læreren har udleveret i forbindelse med undervisningen.

Egne notater og arbejder:

Skybaserede lagringstjenester er under prøver ikke tilladte opbevaringsplatforme for egne noter og arbejder.

Med egne noter og arbejder forstås blandt andet egne notater udfærdiget i tilknytning til undervisningen, egne opgavebesvarelser, læreres tilbagemeldinger og rettede arbejder, billeder af tavler, videoproduktioner, mindmaps, fællesskrivningsdokumenter og andre samproduktioner, eksemplariske opgavebesvarelser mm.

Husk at gennemsøge alle dine skybaserede platforme for tilladte, prøverelevante hjælpemidler i god tid før en prøve, herunder Lectio, Google-drev, Dropbox, Facebook, OneDrive osv.

Hjælpemiddeloversigt fra Undervisningsministeriet:

HF – skriftlig eksamen
HF – mundtlig eksamen

STX – skriftlig eksamen
STX – mundtlig eksamen

FAQ – om regler for hjælpemidler

Hvilke computerprogrammer må man bruge under prøverne?

Man må IKKE benytte Google docs/sheets under eksamen og prøver.

Man må heller IKKE benytte interaktive programmer som fx Wolfram Alpha, Google Translate, Google Earth eller Grammarly).

Man må GERNE bruge Word og Excel og tilsvarende programmer i OpenOffice, men PAS PÅ, for man må ikkebenytte de funktioner, der kan oversætte hele sætninger – heller ikke selv om funktionen er installeret lokalt på din egen computer.

Eksempler på andre programmer, man må benytte under prøverne: OneNote (men kun offline), Primus, Capstone, MarvinSketch eller ChemSketch, Maple, samt GeoGebra, hvis det er installeret lokalt, men ikke eventuelle links, der peger ud på internettet.

 Må man bruge formelsamling under skr. matematik – 1. delprøve?

Ja, men kun den, skolen uddeler til prøven (der må ikke skrives i formelsamlingen og den skal efterlades i eksamenslokalet efter prøven).

Må man under eksamen slå op i elektroniske bøger, og er der forskel på reglerne for i- og e-bøger?

Hvis der er tale om i-bøger, der fremgår af undervisningsbeskrivelsen, må man tilgå alle sider i bøgerne.

Hvis der er tale om e-lærebøger, der fremgår af undervisningsbeskrivelsen i et eller flere fag skal de være downloadet på egen computer før prøven og i den downloadede bog må alle sider tilgås under prøven. 

Må man bruge ordbøger til delprøver uden hjælpemidler?

Nej. 

Må man bruge alle typer ordbøger – online såvel som offline – under eksamener med hjælpemidler?

Ordbøger generelt er tilladte, hvis de ikke tilbyder oversættelser af hele sætninger. Eks. På godkendte ordbøger: Gyldendals Røde Ordbøger, Ordbogen.comOrdnet.dk 

Må man benytte andre typer af opslagsbøger under eksamener med hjælpemidler?

Hvis man medbringer fysiske værker, må man benytte dem under eksamen – med mindre der for det enkelte fag – i bekendtgørelsen eller i skrivelser fra Undervisningsministeriet fastlægges begrænsninger.

Må man benytte gamle opgavebesvarelser, der tidligere er rettet og bedømt af læreren?

Ja, man må medbringe egne opgavebesvarelser både med og uden lærerens kommentarer.

Man skal før prøven have downloadet eller printet alle gamle opgavebesvarelser (og altså kun ens egne) og medbringe filerne på en offline-device eller på papir.

Må man hente materiale, læreren har lagt på Lectio og eller på Google-drev/Classroom?

Nej, alt hvad man meningsfuldt og lovligt kan downloade eller printe før eksamen, skal være downloadet eller printet. Der må ikke hentes materiale i Google-drev, Onedrive, Dropbox, Lectio, iCloud eller andre hostingselskabers skyløsninger.

Må man se YouTube-videoer under prøver med hjælpemidler?

Kun hvis en video har været benyttet i undervisningen og den fremgår eksplicit af undervisningsbeskrivelsen.

Hvis den på lovlig vis kan downloades til egen computer før prøven, så skal den downloades, før prøven. Hvis den ikke på lovlig vis kan downloades til egen computer før prøven og den kan tilgås via et direkte link, så må den ses under prøven. 

Må man benytte e-bogslæser?

Ja, litteratur medbragt på e-bogslæser betragtes på lige fod med medbragt litteratur på tryk, hvis den kan fungere off-line. 

Må man høre musik under prøver med hjælpemidler?

Ja, hvis det ikke generer andre elever i eksamenslokalet. Kun fra musiktjenester som ikke viser video (fx må you-tube ikke anvendes).