Eksamensregler

Her følger en række vigtige informationer, du bør huske i forbindelse med eksamen.
Det allervigtigste er at du møder velforberedt, i god tid og medbringer alle de hjælpemidler du for brug for.

Prøveplan på Lectio

Din personlige eksamensplan med eksaminer og terminsprøver, som du skal deltage i, vil fremgå på Lectio. Det er vigtigt, at du ikke bruger Lectio+ appen, da du ikke kan stole på at den er opdateret.

Vi forbeholder os ret til at ændre i planen indtil 5 dage før en eksamination. Du er selv ansvarlig for at holde dig opdateret om prøveplanen og evt. ændringer. Ved ændringer med mindre end 5 dages varsel, vil vi kontakte dig direkte. Udeblivelse fra en prøve kan medføre, at du mister retten til at gå til eksamen.

Ved 24 timers-forberedelse

Du skal huske at ved 24 timers forberedelse, trækkes spørgsmålene i loungen kl. 8:00. Der er tale om minimum 24 timers forberedelse, så hvis du fx. skal til eksamen kl. 11:00 skal du også trække spørgsmålet dagen før kl. 8:00.

Sygdom

Ved sygdom i eksamensperioden skal du straks ringe til skolens kontor (tlf.: 36 46 33 50) og give besked om, hvor længe du er syg, og hvilke prøver du ikke kan deltage i; samtidig skal du gå til lægen og få en lægeerklæring, som dækker hele sygdomsperioden. Lægeerklæringen skal afleveres på kontoret. Du skal selv betale erklæringen.

Den/de eksaminer, du har været forhindret i at deltage i, vil blive lagt i den ordinære eksamenstermin, hvis det kan lade sig gøre.

Hvis du bliver syg efter eksamen, er påbegyndt skal eksamen gennemføres, så der forelægger et bedømmelsesgrundlag enten i form af et skriftligt produkt eller en mundtlig fremlæggelse. Ved akut opstået sygdom under eksaminationen, skal du kontakte eksamensvagten/gangvagten, som derefter vil kontakte ledelsen, som afgør, hvad der skal ske i den konkrete situation. Hvis eksaminationen afbrydes pga. sygdom, skal sygdommen efterfølgende dokumenteres af en lægeerklæring. Afbrydelse af eksaminationen uden at følge den ovenfor skrevne procedure opfattes som et brud på skolens ordensregler og vil medføre sanktioner i forhold til fremtidige eksamener.

Hjælpemidler

Det er udelukkende dit ansvar at vide, om der er begrænsninger i hvilke hjælpemidler, der må bruges under en prøve og i øvrigt selv at medbringe alt (opslagsværker, formelsamlinger, ordbøger, høretelefoner, blyanter, viskelæder, linealer, passer, vinkelmåler, lommeregner mm.).

Elever må ikke deles om hjælpemidler, så du skal selv have alt med. SKOLEN UDLÅNER IKKE HJÆLPEMIDLER i forbindelse med afviklingen af terminsprøver, årsprøver eller eksamen. Det er dit EGET ANSVAR, at du har de rigtige hjælpemidler. For alle eksaminer / prøver gælder, at det er forbudt at benytte enhver form for kommunikation med omverdenen (mobil tlf. eller internet).

Hvis du er tvivl om, hvordan reglerne er i de enkelte fag, skal du spørge din faglærer eller selv finde reglerne her.

Husk det er altid din lærer, der bestemmer, hvilke eksamensformer der benyttes; så derfor skal du under alle omstændigheder tale med din lærer inden eksamen, så du ved, hvad der forventes af dig.

Generelle regler

De overordnede regler for eksamen og karaktergivning kan ses på følgende link:

Klagevejledning sommeren 2022

Her kan du læse vejledning om klager vedrørende afsluttende standpunktskarakterer med særligt fokus på sommerterminen 2022