Eksamen

Som elev på KG og som led i en ungdomsuddannelse, skal du til en række eksamener og prøver. Nogle vil give karakterer, som kommer til at stå på dit eksamensbevis mens andre vil være prøver som giver dig træning i at gå til eksamen, og som giver dig og dine lærere et indtryk af dit faglige niveau.

Det er vigtigt at du sætter dig grundigt ind i de regler og instrukser der bliver givet forud for eksamen. Det er alene dit ansvar at holde dig orienteret om eksamen og dens retningslinjer.

Før eksamensperioden går i gang bliver du instrueret i retningslinjerne for eksamen, og derudover sendes en detaljeret instruktion ud til dig på E-boks.

På KG gælder regler og instrukser også for interne eksamener, årsprøver og terminsprøver.

Eksamensregler

Regler for skriftlig eksamen

Regler for hjælpemidler