Eksamen

Som elev på KG og som led i en ungdomsuddannelse, skal du til en række eksamener og prøver. Nogle vil give karakterer, som kommer til at stå på dit eksamensbevis mens andre vil være prøver som giver dig træning i at gå til eksamen, og som giver dig og dine lærere et indtryk af dit faglige niveau.

Det er vigtigt at du sætter dig grundigt ind i de regler og instrukser der bliver givet forud for eksamen. Det er alene dit ansvar at holde dig orienteret om eksamen og dens retningslinjer.

Før eksamensperioden går i gang bliver du instrueret i retningslinjerne for eksamen, og derudover sendes en detaljeret instruktion ud til dig på eBoks.

På KG gælder regler og instrukser også for interne eksamener, årsprøver og terminsprøver.

Eksamensregler

Regler for skriftlig eksamen

Regler for hjælpemidler