Alle elever og ansatte på KG oprettes i Edulife, som er vores Learning Management System (LMS). Edulife fungerer via Googles tjenester, hvorfor alle elever og ansatte også pr. automatik får tildelt en Google-konto.

Google-kontoen oprettes med personens fulde navn, klassetilhørsforhold og unilogin-brugernavn. Ønsker du ikke, at dit navn fremgår på Google-kontoen, kan du få indsat et alias. Bemærk, at samme alias vil fremgå af Lectio (vores studieadministrative system). Hvis du ønsker at få indsat et alias, skal du sende en e-mail til kg@adm.kg.dk, hvori du skriver, at du ønsker at få dit navn i Lectio og Google erstattet af et alias. Angiv desuden dit fulde navn og det ønskede alias. Dit alias skal godkendes af KG’s ledelse.

KG foretager aktuelt (startende august 2022) en større gennemgang af persondata-procedurer mm. i Edulife/Google på baggrund af Datatilsynets afgørelse om forbud mod brug af Google Cromebooks og Google Workspace i folkeskoler i Helsingør Kommune. Det skal i den forbindelse påpeges, at KG’s brug af Google ikke kan sammenlignes med Helsingør Kommunes folkeskolers brug, hverken rent praktisk eller juridisk.

Med Google-kontoen følger muligheden for at bruge en række tjenester i Google. Pr. 3. august 2022 er følgende Google-tjenester aktiveret for samtlige elever og ansatte:

For ansatte er følgende tjenester desuden aktiveret: