Foreningen AKS

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i AKS

Onsdag den 5. maj 2021 kl. 15.30 på
https://meet.google.com/uyj-hjez-ddf

1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år v. formanden
3) Godkendelse af halvårsregnskabet for det forløbne halvår. Dvs. perioden 1.juli 2020 til 31.dec. 2020
4) Godkendelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende skoleår, dvs. for perioden 1. august 2021 – 30.juni 2022.
5) Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår at nedsætte kontingentet til 1000 kr. pr måned i 12 måneder mod det nuværende kontingent 1.150 kr. pr. måned i 12 måneder. Det indstilles, at dette træder i kraft fra 1.10.2021, idet tidligere generalforsamling fastsatte kontingentet på 1.150 kr. i 12 måneder fra 30/9-2020.
6) Behandling af indkomne forslag. Forslag skal sendes til aks@kg.dk og være fremme senest 28. april 2021.7) Valg af formand, Anne-Birgitte Rasmussen – ikke på valg
8) Valg af næstformand (Flemming Thomsen) – genopstiller
9) Valg af kasserer (Sidsel) – genopstiller
10) Valg af sekretær Mogens Weis – ikke på valg
11) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, Jesper Sørensen – genopstiller
12) Valg af to suppleanter til bestyrelsen (hvert andet år)
13) Valg af revisor. Poul Rasmussen fortsætter
14) Eventuelt

Med venlig hilsen
Anne-Birgitte Rasmussen

Vedtægter

Download vedtægterne for Ajax København Sportsgymnasium

Ordinær generalforsamling 30. september 2020

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Godkendelse af årsregnskabet for det forløbne år For perioden 2.dec 2019 til 30.juni 2020 har der ikke været indtægter eller udgifter
 4. Godkendelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, dvs for perioden 1.juli 2022-30.juni 2022
 5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 1150 kr. pr måned i 12 måneder
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand, Anne-Birgitte Rasmussen genopstiller
 8. Valg af næstformand (Flemming) – ikke på valg
 9. Valg af kasserer (Sidsel) – ikke på valg
 10. Valg af sekretær, Mogens Weis genopstiller
 11. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (Jesper Sørensen – ikke på valg
 12. Valg af to suppleanter til bestyrelsen (hvert andet år)
 13. Valg af revisor (foreslår Poul Rasmussen)
 14. Eventuelt

Læs referat fra ordinær generalforsamling

Stiftende generalforsamling 2. december 2020

Dagsorden:

 1. Udpegelse af dirigent
 2. Valg af refeent
 3. Valg af to stemmetællere
 4. Forslag til vedtægter
 5. Forslag til budget og kontingent
 6. Valg af Foreningens bestyrelse
 7. Foreningens første regnskabsår
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Læs referat fra stiftende generalforsamling