Foreningen AKS

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i AKS

Rettidig indkaldelse til ordinær generalforsamling i AKS København d. 24. april 2023 kl. 15:15 i KG’s kantine

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Godkendelse af årsregnskabet for det forløbne år
 4. Godkendelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Forslag om ændring/tilføjelser i vedtægterne
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg af bestyerlsesmedlemmer
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Se dagsorden med uddybninger af punkterne her.

Ordinær generalforsamling d. 27. april 2022

Dagsorden til ordinær generalforsamling

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år v. formanden
 3. Godkendelse af årsregnskabet for det forløbne år
 4. godkendelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende skoleår
 5. Forslag 1:
  a) I forbindelse med ønsket om at kunne stille med AKS-hold i turneringerne, skal AKS godkendes og optages i DIF. I den forbindelse har DIF stillet følgende krav til vores forening:
  i. Navne skal ændres. Nuværende navn: Ajax København Sportsgymnasium. Bestyrelsen anbefaler følgende nyt navn: AKS København
  ii. Reglerne for stemmeret skal ændres. Nuværende regler: Stemmeret for medlemmer, der er fyldt 18 år. Bestyrelsen anbefaler følgende ny alder for stemmeret: Stemmeret til alle medlemmer ,der er fyldt 15 år.
 6. Orientering om prisregulering på kostordning
  a) Grundet øgede omkostninger til vand, varme og strøm pga. prisstigninger i samfundet ,foretages en prisregulering med en prisstigning på 100 kr. pr. mdr. for at bo på kollegiet. Nuværende priser er: 4.750 kr. for et dobbeltværelse med kost, 7.050. for enkeltværelse med kost. Følgende prisregulering foretages pr. 1. august 2022: 4.850 kr. for et dobbeltværelse med kost, 7.150 kr. for et enkeltværelse med kost.
 7. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal sendes til aks@kg.dk og være fremme senest 20. april 2022
 8. Valg af formand. Anne-Birgitte Rasmussen fratræder, Nynne Afzelius opstiller
 9. Næstformand (Flemming Thomsen) – ikke på valg
 10. Kasserer (Sidsel Jeppesen) – ikke på valg
 11. Valg af sekretær. Mogens Weis genopstiller
 12. Bestyrelsesmedlemmer (Jesper Sørensen) – ikke på valg
 13. Valg af to suppleanter til bestyrelsen (hvert andet år)
 14. Valg af revisor. Poul Rasmussen fratræder – Simon Back Nielsen (Beierholm) opstiller.
 15. Eventuelt

Vedtægter

Download vedtægterne for Ajax København Sportsgymnasium


Ordinær generalforsamling 5. maj 2021

Onsdag den 5. maj 2021 kl. 15.30 på

1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år v. formanden
3) Godkendelse af halvårsregnskabet for det forløbne halvår. Dvs. perioden 1.juli 2020 til 31.dec. 2020
4) Godkendelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende skoleår, dvs. for perioden 1. august 2021 – 30.juni 2022.
5) Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår at nedsætte kontingentet til 1000 kr. pr måned i 12 måneder mod det nuværende kontingent 1.150 kr. pr. måned i 12 måneder. Det indstilles, at dette træder i kraft fra 1.10.2021, idet tidligere generalforsamling fastsatte kontingentet på 1.150 kr. i 12 måneder fra 30/9-2020.
6) Behandling af indkomne forslag. Forslag skal sendes til aks@kg.dk og være fremme senest 28. april 2021.7) Valg af formand, Anne-Birgitte Rasmussen – ikke på valg
8) Valg af næstformand (Flemming Thomsen) – genopstiller
9) Valg af kasserer (Sidsel) – genopstiller
10) Valg af sekretær Mogens Weis – ikke på valg
11) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, Jesper Sørensen – genopstiller
12) Valg af to suppleanter til bestyrelsen (hvert andet år)
13) Valg af revisor. Poul Rasmussen fortsætter
14) Eventuelt

Læs referat fra ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling 30. september 2020

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Godkendelse af årsregnskabet for det forløbne år For perioden 2.dec 2019 til 30.juni 2020 har der ikke været indtægter eller udgifter
 4. Godkendelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, dvs for perioden 1.juli 2022-30.juni 2022
 5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 1150 kr. pr måned i 12 måneder
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand, Anne-Birgitte Rasmussen genopstiller
 8. Valg af næstformand (Flemming) – ikke på valg
 9. Valg af kasserer (Sidsel) – ikke på valg
 10. Valg af sekretær, Mogens Weis genopstiller
 11. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (Jesper Sørensen – ikke på valg
 12. Valg af to suppleanter til bestyrelsen (hvert andet år)
 13. Valg af revisor (foreslår Poul Rasmussen)
 14. Eventuelt

Læs referat fra ordinær generalforsamling

Stiftende generalforsamling 2. december 2020

Dagsorden:

 1. Udpegelse af dirigent
 2. Valg af refeent
 3. Valg af to stemmetællere
 4. Forslag til vedtægter
 5. Forslag til budget og kontingent
 6. Valg af Foreningens bestyrelse
 7. Foreningens første regnskabsår
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Læs referat fra stiftende generalforsamling