KØBENHAVNS ÅBNE GYMNASIUM      SJÆLØR BOULEVARD 133      36 46 33 50      kg@adm.kg.dk

Naturvidenskabelige studieretninger

Du er her

Naturvidenskabelige studieretninger

Kan du genkende gerningsmanden?                                                                  

     

Kan du finde den manglende brik?

Kan du beregne sandsynligheden for at få en hvid zebra?

Billederne er lånt fra mozgovna.pravda.sk, mensa.dk og biologi-tjek.dk 

Naturvidenskabelige studieretninger på KG
Undervisningen på alle naturvidenskabelige linjer involverer en del feltarbejde, hvor byen og naturen vil agere klasselokale, og som følge af samarbejde med virksomheder og interesseorganisationer, vil du komme til at arbejde med samfundsrelevante og aktuelle problemstillinger.
Du vil komme til at bevise teorier eksperimentelt: Du skal finde dit DNA, undersøge hvorfor det regner, lave bioethanol eller duftstoffer, få væsker til at skifte farve og brygge øl. En del af forsøgene indgår i den daglige undervisning på skolen, men udføres også på fx Den Blå Planet, Zoologisk Museum, DTU og i Zoologisk Have. Du vil lære at bruge forskellige IT-værktøjer, som du senere kan få brug for, hvis du vælger at fortsætte på universitet eller en professionsskole.
De naturvidenskabelige fag samarbejder om at belyse forskellige emner fra forskellige vinkler. Eksempelvis kigger vi i fysik på radioaktiv strålings påvirkning af biologiske celler, mens vi i bioteknologi undersøger hvordan stråling kan forårsage DNA mutationer og dermed give anledning til organismers udvikling eller sygdomme som kræft. I matematik udledes og anvendes der modeller til at beregne, hvor hurtigt en organisme kan reparere sig selv, efter den har været udsat for radioaktiv stråling.

KG tilbyder flere forskellige naturvidenskabelige linjer 

Som biotek-elev vil du arbejde med det levendes kemi. Du vil lære om hvordan forskellige organismer kan benyttes til bioteknologiske løsninger i forbindelse med fremstilling af bæredygtigt brændstof, landbrug og til udvikling af nye behandlingsmetoder mod sygdomme som kræft, sukkersyge og alzheimers.
Denne studieretning har matematik A, bioteknologi A (tæller som kemi B/biologi B) og fysik B.
Se studieretningsfag og valgfag her

Som geovidenskab-elev vil du arbejde med koblingen mellem samfund og natur herunder jordens dannelsesprocesser og fremtidens globale problemstillinger. Du kommer til at arbejde med emner som klimaforandringer og klimatilpasning, fremtidens resurseforbrug og resurseknaphed, jordskælv og vulkaner samt bæredygtighed udvikling og produktion.
Denne studieretning har matematik A, geovidenskab A (tæller som fysik B) og kemi B.
Se studieretningsfag og valgfag her

Som science-elev vil du arbejde med moderne naturvidenskabelig udvikling og ny teknologi inden for kemi. På denne linje kommer du eksempelvis til at arbejde med universets grundstoffer, deres tilgængelighed og egenskaber og optimering af kemiske processor i forbindelse med industriel fremstilling.
Denne studieretning har matematik A, fysik B og kemi B.
Se studieretningsfag og valgfag her

Som biologiA-elev er du interesseret i sundhed, natur og miljø. Du vil komme til at arbejde med en lang række emner indenfor økologi, menneskets fysiologi, bioteknologi og lære om forskellige organismers livsprocesser. Vi undersøger disse emner i praksis ved at lave mange spændende eksperimenter. Det kunne f.eks. være produktion af biogas eller målinger på kroppens ydeevne. En del af tiden tager vi på ekskursioner i naturen, på besøg på universitetet eller på virksomheder for at få den nyeste viden på området. På studieretningen arbejder biologi tæt sammen med kemi og matematik, og du får derfor en rigtig god viden om organiske stoffers opbygning og omsætning. Du bliver således i stand til at lave beregninger på de biologiske processer vi undersøger.
Denne studieretning har biologi A og kemi B.
Se studieretningsfag og valgfag her

Naturvidenskabelige studieretninger opfylder de specifikke adgangskrav på alle mellemlange videregående uddannelser. De opfylder også adgangskravene på de fleste lange videregående uddannelser. Dog er der på enkelte uddannelser krav om fysik eller kemi på A-niveau.

 

Prøv "Adgangskortet" på UddannelsesGuiden og få vist vej til videregående uddannelser.

 

 

Nyhedsbreve
Nyhedsbrev maj 2016 tir, 05/03/2016
michael kors handbags michael kors handbags clearance michael kors handbags on sale
michael kors handbags michael kors handbags clearance michael kors handbags on sale