KØBENHAVNS ÅBNE GYMNASIUM      SJÆLØR BOULEVARD 133     36 46 33 50      kg@adm.kg.dk

HF-fagpakker

Du er her

HF-fagpakker

På KG udbyder vi forskellige fagpakker

 

- Naturgeografi B og Innovation C (udbydes ikke for elever med opstart i 2019)
 
- Samfundsfag B og Psykologi C 
 
- Idræt B og Psykologi C (udbydes ikke for elever med opstart i 2019)
 
- Matematik B og Erhvervsøkonomi C
 
- Biologi B og Fysik C (udbydes ikke for elever med opstart i 2019)
 
- Mediefag B og Psykologi C 
 
- Biologi B og Psykologi C 
 

Bæredygtighed
Fagpakkefag: Naturgeografi B og Innovation C.
Fagpakken giver dig indsigt i nogle af de helt store udfordringer, som mennesker over hele jorden står overfor samt muligheden for at handle og finde løsninger på udfordringerne. Med udgangspunkt i f.eks. klimaforandringerne, fattigdomsproblemer i ulande og naturkatastrofer vil vi arbejde med konkrete løsningsforslag, ofte sammen med eksterne partnere, som organisationer, kommuner og private virksomheder.

Arbejdet i denne fagpakke vil være praktisk orienteret. Det vil sige at vi tager ud i byen og i naturen, hvor vi indsamler viden samt træner evnen til at tænke og handle innovativt igennem løsningsorienterede projektarbejde.
Fagpakken "Global forandring" retter sig mod uddannelser inden for natur og miljø, læreuddannelsen og uddannelser med fokus på projektledels.

Se denne fagpakke og valgfag her

Samfund og Mennesker
Fagpakkefag: Samfundsfag B og Psykologi C.
Fagpakken giver dig viden om samfundet og dets organisering og sammen med faget psykologi giver fagpakken dig indsigt i, hvordan mennesker handler og lever i samfundet omkring dig.
Fagpakken "Samfund og mennesker" retter sig mod professionsuddannelser som pædagog, socialpædagog, folkeskolelærer og socialrådgiver.
Se denne fagpakke og valgfag her

Krop og Psyke
Fagpakkefag: Idræt B og Psykologi C.
Fagpakken med kombinationen idræt og psykologi har fokus på menneskets fysik og psyke. Interesserer du dig for samspillet mellem kroppen og psyken, kan du i denne fagpakke netop arbejde med både dig selv og dine medmennesker.
Denne fagpakke kræver, at du har valgt idræt på c-niveau som fag i 1.hf.
Fagpakken "Krop og psyke" retter sig mod professionsuddannelser som sygeplejerske og fysioterapeut samt politibetjent og forskellige uddannelser inden for Forsvaret.
Se denne fagpakke og valgfag her

Natur og Teknik
Fagpakkefag: Biologi B og Fysik C.
Fagpakken med kombinationen biologi og fysik tilbyder dig et naturvidenskabelig fokus på verden. Her lærer du om kroppens biologiske funktioner, og sammen med faget fysik kobles der til viden om kræfter og lovmæssighed i den fysiske natur.
Fagpakken "Natur og teknik" retter sig mod uddannelser som miljøteknolog, radiograf, tandplejer og bioanalytiker.
Se denne fagpakke og valgfag her

Økonomi og Handel
Fagpakkefag: Matematik B og Erhvervsøkonomi C.
Fagpakken med fagene matematik og erhvervsøkonomi tilbyder dig et særligt fokus på økonomi, handel og talfærdigheder. Matematik på B-niveau er nødvendigt for at komme ind på  mange videregående uddannelser, og sammen med erhvervsøkonomi får du en pakke, der giver dig viden om, hvordan handel og økonomi teoretisk hænger sammen.
Fagpakken "Økonomi og handel" retter sig mod uddannelser som finansøkonom og serviceøkonom. 
Se denne fagpakke og valgfag her

SoMe
Fagpakkefag: Mediefag B og Psykologi C.
Kommunikation mellem mennesker
Fagpakken er en kombination mellem mediefag B og psykologi C. Vi stiller skarpt på, hvad forskellige medier og kommunikation betyder for mennesket på godt og ondt. Det kan fx være i relation til identitetsdannelse, stress, opdragelse og læring. Undervisningen er praksisorienteret og giver stor mulighed for selv at bestemme, hvordan du skal tilrettelægge, optage og redigere f.eks. kampagner, fiktions- og dokumentarfilm. Derudover vil der også være spændende samarbejder med eksterne partnere, bl.a. TV2 Lorry.
 
Fagpakken retter sig mod dig der fx vil tage en professionsbachelor inden for ”Kreativ Kommunikation”, ”Interaktivt Design” eller ”TV og Medietilrettelæggelse” på Medie- og Journalisthøjskolen men også inden for fx pædagog og lærere, er der i den grad brug for ansatte med denne fagkombination. Forudsætningen for at tage fagpakken er at du har haft mediefag på C-niveau i 1.HF. 
 
Sundhed
Fagpakkefag: Biologi B og Psykologi C.
Fagpakken med kombinationen biologi og psykologi har fokus på at du får indsigt i vores fysiske og psykiske sundhed og sammenhængen mellem krop og sind. I undervisningen vil vi arbejde med aktuelle problemstillinger: Hvordan påvirkes mennesker af den digitaliserede verden? Hvorfor bliver flere ramt af livsstilssygdomme som stress, diabetes, fedme m.fl.? Fagpakken retter sig mod uddannelser inden for sundhedsvæsenet fx sygeplejerske, kostvejleder, laborant, farmakonom, naturvejleder eller lærer hvis du ønsker at undervise i naturfag.

 

Se samlede oversigt over HF-fagpakker her

Studietur
Som HF-elev rejser du på studietur på dit andet år af uddannelsen. Rejsen planlægges sammen med de to lærere, du har i den fagpakke, som du har valgt at have i 2.HF. Studieturen er social, men også faglig, og der vil være et samarbejde med en skole eller en virksomhed i det land, som I rejser til.  Destinationen vælges af de lærere, I rejser med. 

Prøv også "Adgangskortet" på UddannelsesGuiden og få vist vej til videregående uddannelser.

Du er altid velkommen til at ringe til os på  36 46  33 50.

 

michael kors handbags michael kors handbags clearance michael kors handbags on sale
michael kors handbags michael kors handbags clearance michael kors handbags on sale