KØBENHAVNS ÅBNE GYMNASIUM      SJÆLØR BOULEVARD 133      36 46 33 50      kg@adm.kg.dk

Bestyrelsen
Bestyrelsen

Bestyrelsen er KG's øverste ansvarlige myndighed. Det er her alle væsentlige beslutninger om skolens drift godkendes. Bestyrelsen fastlægger skolens overordnede målsætning og strategi for uddannelserne. Bestyrelsen har ansvar for budget og regnskabsgodkendelse, og den er ansvarlig overfor skolens drift, herunder forvaltningen af de statslige tilskud, så de kommer til størst mulig gavn for skolen. Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor, og godkender efter rektors indstilling ansættelser og afskedigelser af skolens øvrige personale. Der er møde 4-6 gange om året.

Bestyrelsen består af:

1 medlem udpeget af alumneforeningen
Vakant

1 medlem udpeget af DPU:
Adjunkt Christina Matthiesen
Aarhus Universitet

1 medlem udpeget af Skolelederforeningen:
Max Ulrich Larsen
Kirkebjerg Skole

1 medlem udpeget af Efterskoleforeningen:
Vicedirektør Anette Ingemansen
Efterskolernes Sekretariat

1 medlem udpeget af Mellemfolkeligt Samvirke:
Nadja Manghezi

1 medlem udpeget af Københavns Kommune:
Per Bregengaard

Udpeget ved selvsupplering:
1) Formand: Chefanalytiker, Morten Fisker
2) Områdechef – Danmarks evaluerings institut: Camilla Hutters

Medlemmer fra KG:
2 medlemmer udpeget af elevrådet:
1) Med stemmeret: Emil Asmussen
2) Uden stemmeret: Sarah Abdalla Ali

2 medlemmer udpeget af medarbejderne:
1) Med stemmeret: Lektor Navina Østergaard
2) Uden stemmeret: Charlotte Keck

Sekretariatsfunktion:
Rektor Anne-Birgitte Rasmussen
Bestyrelsessekretær Noomi Ring

Du kan se bestyrelsens vedtægter her

 
 

 

michael kors handbags michael kors handbags clearance michael kors handbags on sale
michael kors handbags michael kors handbags clearance michael kors handbags on sale